26.05.2024 RUMMU laadakaupleja infoleht!

Juhuuu, meil on nii hea meel, et tuled RUMMU laadale kauplema!

Hoiame siin lehel kõike asjalikku-vajalikku infot, et sinu kauplemist täis päev sujub!

RUMMU laat Murru vangla territooriumil on koht, kus kodus “keelatud” kraam välja panna ja uuele õnnelikule omanikule edasi müüa! Kauplemiseks letil kõik, mida sobib müüa ja mis uue omaniku rõõmsaks teeb!

 

Aitäh, et oled tulemas RUMMU esimesele laadale! 

Selleks, et meil kõigil oleks hea ja edukas laadal kaubelda, panime kokku regisreerumisvormi ja  kauplemise reeglid. Registreerumisvorm aitab meil kõike paremini ette valmistada ja reeglid annavad sulle selge ülevaate, mida kindlasti teha ja millest hoiduda. 

Oleme seadnud endale eesmärgiks järgida sündmuse korraldamisel ja sealjuures ka laadal kauplemisel rohevald.ee koostatud “Jätkusuutliku ürituse juhendit”, millest palume kauplejatel maksimaalselt kinni hoida. Lisaks jätame õiguse laada parimaks õnnestumiseks valida soovi avaldanud kauplejate vahel sobivad.

Toitlustusteenuse pakkujad võivad kasutada ainult taaskasutatavaid nõusid ning söögiriistu. Mistahes ühekordsete nõude kasutamine RUMMU laadal ei ole lubatud! 

Küsimuste korral pöördu julgesti korraldustiimi Age Viimsalu poole +372 513 5890, age@rummu.ee.

 

Kaupleja reeglid sündmusel RUMMU laat:

26. mail 2024. a toimuval Rummu laadal (edaspidi Sündmus) on kaupleja võtnud teadmiseks ja kohustub kinni pidama Rummu Tuhamägi OÜ (edaspidi Korraldaja) kehtestatud reeglitest:
 
1. Sündmus toimub Haapsalu mnt 11, Rummus (endises Murru vanglas) pühapäeval, 26.05.2024.a. kell 12.00 – 18.00. 
Kohe peale RUMMU laata, toimub samas asukohas RUMMU x Shanon kontsert kell 18.00-20.00.
2. Sündmuse ettevalmistuse ning inventari ülespaneku aeg on 26.05.2024 kell 09.30–11.30. Laada koristusaeg on 26.05.2023 vahemikus kell 18.00–20.00.
3. Sündmuse päeval, 26.05.2024 kella 11.30ks palume sõidukid ümber parkida parkimisalale. Juhised kohapeal. Laadaplatsile saavad jääda autod, millest toimub müük.
4. Kauplemiskohtade väljaandmine toimub 26.05.2023 kell 09.30–11.00. Kui kaupleja ei ole oma müügiplatsi hõivanud hiljemalt kella 11.00ks või pole oma hilinemisest Korraldajat telefonitsi (+372 513 5890) teavitanud, siis on Korraldajal õigus anda tema müügiplats teisele kauplejale.
5. Laadal osaleja on kohustatud hoidma müügikohta lahti vahemikus 12.00–18.00. 
Soovi korral on võimalik kaubelda kuni kontserdi lõpuni (kella 20.00ni). Sel juhul tuleb sellest Korraldajat ette teavitada ning eeldatavasti muutub kauplemiskoha asukoht õhtuseks ajaks.
6. Kauplemiskohad on ette määratud, arvestades kaubagruppe, kommunikatsioonide kasutamise vajadust jm asjaolusid. Kauplemiskoha vahetamine laadapäeval ilma Korraldaja loata on keelatud. Muutmine on võimalik ainult juhul, kui Korraldajal on teist laadaplatsi pakkuda. 
7. Kauplemispinna ühikuks on üks jooksev meeter, maksimaalseks sügavuseks kuni kolm (3) meetrit ja maksimaalseks pikkuseks kuus (6) meetrit (v.a toitlustamine ja atraktsioonid). Müügikohtade suurusi arvestatakse täismeetrites. Kui kaupleja vajab suuremat müügipinda kui punktis 6 märgitud, siis tuleb sellest registreerimisvormis teada anda. Ühe kauplemiskohaga (mõõduga kuni 6m) kaasneb kaks tasuta sissepääsupiletit. 
8. Registreering loetakse heakskiidetuks hetkest, mil kaupleja on soetanud endale KAUPLEJAPILET.
9. Korraldaja poolt juba heaks kiidetud registreeringut saab tühistada e-kirja teel (age (at) rummu.ee). Telefoni teel registreeringu tühistamine ei ole võimalik.
10. Kaupleja kohustub mitteosalemisest teatama hiljemalt 19.05. Ette teatamata laadal mitte osalemine ei vabasta arve tasumisest.
11. Korraldajal on õigus, kuid mitte kohustus lubada Laadale kauplema isikuid, kel puudub jõustunud eelregistreering.
12. Korraldaja võtab endale õiguse valida Sündmusel osalevad pakkujad ja ettevõtted. Pakutav kaup ja teenus peavad olema kvaliteetsed, eelistatult ise valmistatud, seotud hobiga, toetama keskkonnasäästlikku mõtteviisi ja sobima laada teemaga ning ei tohi minna vastuollu ühiskonnas kehtivate traditsioonide ja tavadega.
13. Registreerimisvormis valeinformatsiooni esitamise korral on Korraldajal õigus kaupleja laadalt kõrvaldada.
14. Kaupleja on kohustatud müüma ainult registreerimisvormis märgitud tooteid. Kui kaupleja müüb tooteid, mis ei ole märgitud registreerimisvormis ja mis kahjustavad teiste kauplejate huve, siis on Korraldajal õigus kaupleja laadalt kõrvaldada või ümber paigutada. Kaupleja laadalt kõrvaldamise korral müügikoha eest makstud tasu tagastamisele ei kuulu.
15. Kaupleja kujundab oma müügikoha ise, lähtudes laada teemast ning vastutab toodete säilimise ja võimalike kahjustuste eest. Kaupleja vastutab laada kauplemise alale jäetud kauba ja inventari eest ise.
16. Laadal osaleja kohustub hoidma oma müügiplatsi korras. Kogu müügiplatsil tekkiv prügi tuleb laada lõppedes viia Korraldaja poolt tähistatud jäätmekäitluskohta. Juhised kohapeal.
17. Korraldaja ei varusta kauplejaid müügilettide, varjualuste, pikendusjuhtmete ega muu kauplemiseks vajalikuga. Soovi korral saab pöörduda rendiga seotud partnerite poole (Extrahaus OÜ, Funrent OÜ, Funtime OÜ). 
18. Soovi korral tagame kauplejatele elektri olemasolu 50m raadiuses kauplemiskohast. Elektri vajadus tuleb ära märkida registreerimisvormis. Kaupleja peab ise hankima vajaminevad tehniliselt korras olevad pikendusjuhtmed elektrijaotuspunktist kauplemispinnani. Kasutatavad elektriseadmed peavad olema terved ja vastama CEE normidele. Kauplejal on võimalik enne laada toimumist uurida, kui kaugele jääb tema müügikoht elektrijaotuskilbist.
Elektritarbimise hind – 1 kW/5 eur/päev NB! Elekter tagatakse vaid kauplejatele, kellele see on vajalik nende põhitoodetega kauplemiseks (toidukaubad, muud riknevad kaubad, esitlusseadmed jne.) 
19. Toidukaubaga kauplejatel on kohustuslik arvestada kõikide vajalike Põllumajandus- ja toiduameti nõuetega ning täita vastavad vormid.
20. Kauplejad peavad täitma kõiki seadusega sätestatud tuleohutuse üldnõudeid.
21. Kauplejal on kohustus registreerida töötajad töötamise registris.
22. Kõik kauplejad peavad oma tegevuses lähtuma Vabariigi Valitsuse korraldustest ning Eesti Vabariigi seadustest.
23. Registreerimisvormi täitja kinnitab, et on tutvunud ja nõustub laadal kauplejatele ettenähtud reeglitega. Laada reeglite rikkumise eest on Korraldajal õigus keelduda edasisest koostööst kauplejaga. 

Laadale kauplema tulekuks täida küsimustik!

Ja anna korraldusmeeskonna juhile julgelt teada, kui küsimusi tekib:

Age Viimsalu
+372 513 5890
 age (at) rummu.ee